Resilence

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech...

flagi

Świadczenia

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki proponuję różnorodne formy pomocy, terapii i współpracy w rozwiązywaniu problemów związanych z samopoczuciem psychicznym:

  • leczenie chorób i zaburzeń psychicznych, w tym: depresji, nerwic i zaburzeń snu,
  • wspomagające leczenie chorób psychosomatycznych,
  • leczenie farmakologiczne i psychoedukacja,
  • wsparcie dla chorych i ich rodzin,
  • poradnictwo w kryzysach emocjonalnych,
  • wizyty domowe na terenie Słupska


  •  Konsultacje dietetyka - od listopada 2015 r proponujemy uzupełnienie leczenia     i diagnostyki o porady specjalisty dietetyki.